دکوراسیون اداری

۱۰ تیر, ۱۳۹۶

دفتر مرکزی سروپارس

دفتر مرکزی سروپارس سال ۹۶ دکوراسیون اداری طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده مبلمان خانگی ،طراح […]
۱۰ تیر, ۱۳۹۶

دفتر آقای وثوقی

دفتر آقای وثوقی سال ۹۶ دکوراسیون اداری طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده مبلمان خانگی ،طراح […]
۱۰ تیر, ۱۳۹۶

دفتر مرکزی افرا تاب

دفتر مرکزی افرا تاب سال ۹۶ دکوراسیون اداری طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده مبلمان خانگی […]
۱۰ تیر, ۱۳۹۶

شرکت آسا قدر

شرکت آسا قدر سال ۹۶ دکوراسیون اداری طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده مبلمان خانگی ،طراح […]
۲۶ خرداد, ۱۳۹۴

دفتر آقای مهندس آشنایی ( شرکت اورانوس)

دکوراسیون اداری (کلاسیک) دفتر آقای مهندس آشنایی ( شرکت اورانوس)  سال ۹۳ شرکت سرو پارس طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان […]
۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

مرکز بهداشت درمان دانشگاه تهران . Tehran University Health Centre

دکوراسیون اداری  مرکز بهداشت درمان دانشگاه تهران   سال ۹۱ شرکت سرو پارس طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و […]
۱۱ اسفند, ۱۳۹۱

شرکت صبا آسانبر . KONE

 دکوراسیون اداری  دفتر صبا آسانبر (kone )  سال ۸۷ شرکت سرو پارس طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و […]
۹ اسفند, ۱۳۹۱

دفتر آقای بیدار . MR.Bidar Office

دکوراسیون اداری  دفتر آقای بیدار  سال ۸۶ شرکت سرو پارس طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده […]