غرفه های ساخت و ساز

۲۷ تیر, ۱۳۹۶

ُSanjin

ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری […]
۲۷ تیر, ۱۳۹۶

Canny

ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری […]
۲۷ تیر, ۱۳۹۶

Tenax

نهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده […]
۲۷ تیر, ۱۳۹۶

براسیانا

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده […]
۷ تیر, ۱۳۹۶

ستاره کالی شرق

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح […]
۷ تیر, ۱۳۹۶

صنایع غذایی مگنولیا

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح […]
۷ تیر, ۱۳۹۶

کینو

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح […]
۷ تیر, ۱۳۹۶

دستیلا

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح […]
۷ تیر, ۱۳۹۶

شرکت بزرا

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته سال ۹۶ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

شرکت براسیانا Brasiana

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر سال ۹۵ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

شرکت هودکن Can

به سفارش شرکت آلباتروس شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال ۹۵ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

شرکت پرشین درب Persian Door

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال ۹۵ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده مبلمان […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

شرکت بازرگانی آی تک Aytac

جشنواره قهوه ( برج میلاد ) سال ۹۵ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده مبلمان […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

شرکت گلسار Golsar

چهارمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران سال ۹۵ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح و تولید کننده مبلمان […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

شرکت تجهیزیاران Tadjhizyaran Co

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب سال ۹۵ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان اداری ،طراح […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

شرکت فرپام farpam

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام ) سال ۹۵ غرفه سازی طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی ، طراح وتولید کننده مبلمان […]